Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) rīcībā esošo informāciju vairākām Latvijas pašvaldībām un izglītības iestādēm ir nosūtīti Jelgavas Krievu kultūras biedrības Veče sagatavotie mācību un metodiskie līdzekļi krievu valodā, kā arī tiek popularizēti tīmekļa vietnē www.svoi.lv pieejamie materiāli, kuros pausta nepatiesa informācija par Latvijai nozīmīgiem vēstures faktiem un to saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

"Materiālos faktiski tiek attaisnota un atzīta par pareizu Latvijas okupācija, lai aizsargātu PSRS," teikts Valsts izglītības satura centra (VISC) atzinumā. Tāpat vairākos tematos tendenciozi izcelti jēdzieni, kas neatbilst Latvijas un Eiropas histogrāfijai.

Lai novērtētu šo materiālu atbilstību izglītības standartiem, IKVD lūdza VISC izvērtēt un sniegt atzinumu par šo mācību un metodisko materiālu izmantošanu izglītības un audzināšanas procesā.

VISC konstatēja, ka izplatītais materiāls neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam vispārējās izglītības mācību saturam. Turklāt šie materiāli nav izmantojami kā mācību vai metodiskais materiāls izglītības procesā, jo tajos skaidrotie temati un termini neatbilst pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteiktajam.

Ministre akcentē, ka nepatiesu vēsturisko faktu izplatīšana par Latvijas okupāciju un tās sekām rada sabiedrībā maldīgus priekšstatus un kavē saliedētas sabiedrības veidošanos. Izglītības un zinātnes ministrija un IKVD uzskata, ka šādu materiālu izmantošana mācību un audzināšanas procesā nav pieļaujama, jo to saturs ir pretrunā vairākiem normatīvajiem aktiem un valsts politikas dokumentos noteiktajam.

I. Druviete vēstulē iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim lūgusi Iekšlietu ministriju izvērtēt šī materiāla atbilstību tiesību aktu normām, kā arī īstenot atbilstošu rīcību šāda materiāla izplatīšanas tiesiskuma nodrošināšanā.