Ministre Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sēdē akcentējusi, ka jāveido optimāla skolu tīkla struktūra, lai pamatskola būtu iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ministre izteica pateicību pašvaldībām par pārdomātu izglītības jautājumu risināšanu, rūpējoties par skolām, kas ir to teritorijā. I. Druviete solījusi, ka, veidojot optimālu skolu tīkla infrastruktūru, tiks ņemts vērā pašvaldību viedoklis.

Pārrunājot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, ministre atzinusi, ka turpmākie septiņi gadi var būt izšķirīgi valsts attīstībai. "Mūs ir skārusi demogrāfiskā krīze, mēs sākam atkopties no ekonomiskās krīzes. Tādēļ ir svarīga virzība uz kvalitāti un intelekta attīstību. Turpmākās izglītības attīstības plānam jābūt ambiciozam, bet reālistiskam, kur mērķi ir skaidri formulēti un guvuši sabiedrības atbalstu," sacīja I. Druviete.

Sarunā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem ministre atgādinājusi valdības izvirzīto mērķi, proti, nodrošināt 80% pamatskolu beidzēju vidējās izglītības ieguvi. "Protams, Latvijā trūkst noteiktu profesiju darba darītāju, kas mums ir jāsagatavo, bet vienlaikus mums ir jātiecas kļūt par intelektuāli attīstītu valsti, kas panākams, virzoties uz vispārējo vidējo izglītību," atzina ministre.

Izglītības departamenta direktore Evija Papule sēdes dalībniekus informēja par to, ka ministrijā darbu sāk darba grupa, kurai līdz šā gada jūnija beigām jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kam jābūt gan "caurspīdīgākam", gan taisnīgākam. "Esam atvērti visiem ierosinājumiem, būvējot optimālo modeli, ko varēsim piedāvāt jau vasarā, kad būs pieejami arī ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD veiktā pašreizējā finansēšanas modeļa izvērtējuma rezultāti un darba grupas rezultāti, lai jau 2015.gadā varētu sākt to ieviest. Ieviešana gan atkarīga no finanšu resursu pieejamības, jo pašlaik pieejamie resursi būtu papildināmi," teica E. Papule.