Apskats Izglītības apskats 2014: OECD rādītāji tradicionāli atspoguļo OECD dalībvalstu rādītājus, sniedzot informāciju par izglītības rezultātiem, ieguldītajiem resursiem, nodarbinātību un citiem rādītājiem. Tas atspoguļo vairāk nekā 30 izglītības sistēmu raksturojošus rādītājus.

Viens no analizētajiem rādītājiem ir skolēnu skaits, kuri pēc iestāšanās vidusskolā to ir absolvējuši. 25 valstīs, par kurām dati ir norādīti, vidusskolas atestātu ieguvušo skaits ir 75%. Latvija salīdzinājumā ar pārējām valstīm ierindojas augstākā pozīcijā - vidusskolas absolventu skaits pārsniedz 90%, informē Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāve Ieva Lorence.

Būtiskākie secinājumi ziņojumā iekļauto valstu izglītības apskatā 2014.gadā:

  • Augstāko izglītību ieguvušais ar labākām prasmēm vidēji nopelna par 45 % vairāk nekā cits cilvēks ar augstākās izglītības diplomu, bet ar zemākām prasmēm.
  • Izglītības iespējas turpina būtiski paplašināties. Pēdējo desmit gadu laikā nepārtraukti palielinājies augstāko izglītību ieguvušo pieaugušo īpatsvars (tagad 29 %), lai gan Eiropas Savienība vēl joprojām atpaliek no vidējā OECD rādītāja (33 %).
  • Līdzvērtīgs diploms vēl nenozīmē līdzvērtīgas iemaņas un prasmes. Joprojām pastāv ievērojamas atšķirības prasmju līmenī, ja salīdzina cilvēkus ar līdzīgu kvalifikāciju.
  • Prasmēm ir liela nozīme, pārejot no izglītības uz darba pasauli.
  • Skolotāju vidējais vecums palielinās.
  • Palielinās privātie ieguldījumi augstākajā izglītībā.