Forums Skolotājs šodien: starptautiskais pārskats par profesionālo attīstību un darba apstākļiem norisināsies 6. - 7.oktobrī, tajā izskatīs globālo situāciju par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām, kā arī pievērsīsies pedagoģiskajām inovācijām izglītībā, informē Daugavpils Universitātes pārstāve Zane Ločmele.

Lai varētu kompetenti pārstāvēt Latviju šajā starptautiskajā forumā, Daugavpils Universitātes UNESCO katedra aicina skolotājus, izglītības darbiniekus un ikvienu, kam ir svarīgs skolotāja darbs, uz diskusiju Skolotāji 21. gadsimtā šī gada 19.septembrī Daugavpils Universitātē.

Diskusijā analizēs situāciju Latvijā un izstrādās priekšlikumus, kurus jāīsteno skolotāju atbalstam un situācijas uzlabošanai pasaulē. Diskusijas secinājumi tiks ievietoti pasaules kartē, atzīmējot vietas, kur bijusi atsaucība skolotāju jautājumu apspriešanā. Priekšlikumi tiks piedāvāti arī UNESCO Pasaules Forumā.