PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

“Lielvārds” radījis jaunu un mūsdienīgu pieeju latviešu valodas apguvei
“Lielvārds” radījis jaunu un mūsdienīgu pieeju latviešu valodas apguvei
Foto: Lielvārds
Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” radošā komanda radījusi jaunu un mūsdienīgu pieeju latviešu valodas apguvei “Latviešu valoda 5. Klasei”.

Šobrīd ir izstrādāta pirmā no trīs daļām, kas pieejama gan digitāli platformā SOMA, gan poligrāfiski rakstāmgrāmatas formātā. Rakstāmgrāmata apvieno mācību grāmatai un darba burtnīcai raksturīgo – tas ir skolēna darba instruments, kurš tiek izmantots zināšanu radīšanai, prasmju ieguvei un nostiprināšanai.

“Komplekts tapšanas laikā ir piedzīvojis dažādas metamorfozes. Beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka komplektu veidos trīs daļas - rakstāmgrāmata jeb mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca, tādas piektajā klasē ir trīs, viedgrāmata, kurā skolēni uzdevumus var pildīt digitāli, un skolotāja grāmata, kas šobrīd arī ir digitāli,” skaidro “Lielvārds” latviešu valodas mācību jomas attīstības vadītāja, “Latviešu valoda 5. klasei” līdzautore, projekta vadītāja Egina Birzgale.

Izdevumu veidojušas Egina Birzgale, Zenta Anspoka, Inga Zemīte, savukārt digitālo saturu platformā SOMA veidojušas Liene Pekuse un Laila Dambīte, un šobrīd pieejama ir mācību materiāla pirmā daļa.

5. klases mācību saturs sakārtots trīs daļās deviņos tematos un vairākos apakštematos, lai skolēniem valodas mācību procesā notiek ne tikai sistematizēta valodas likumsakarību apguve, bet arī kultūrvērtību izpratne, personības īpašību un attieksmes pret sevi un apkārtējo pasauli veidošanās. Tematiski veidotajā programmā secīgi un sistēmiski iestrādāti vispārīgās valodniecības jautājumi par valodas funkcijām, saziņas situācijas komponentēm, tādiem jautājumiem kā dzimtā valoda, svešvaloda, literārā valoda, valodas dialekts, apvidvārds, leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumiem par vārda nozīmi, viennozīmīgiem un daudznozīmīgiem vārdiem, vārda tiešo un pārnesto nozīmi, vārdnīcām un enciklopēdijām, latviešu valodas sintakses un morfoloģijas jautājumiem, kā arī skaņu un burtu attiecībām vārdos. Apgūstamie mācību satura jautājumi izvēlēti, lai varētu apgūt obligāti plānoto mācību saturu atbilstoši latviešu valodas pamatizglītības standartam, beidzot 6. klasi, trīs satura vienībās: saziņa kontekstā, teksts un tekstveide un valodas struktūra.

Mācību platformā soma.lv ir jaunas viedtēmas, kuru saturā iekļauta būtiskākā pamatinformācija interaktīvā – tekstuālā, audio un vizuālā – formā, ar oriģināliem video skaidrojumiem, kā arī interaktīvi uzdevumi un pašpārbaudes testi ar tūlītēju atgriezenisko saiti. Poligrāfiskais izdevums un viedtēmas ir saturiski vienoti un savstarpēji papildinoši, poligrāfiskajā izdevumā iekļautas aktīvas QR saites.

“Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, un arī skolēniem ir apkārt ārkārtīgi daudz informācijas. Tomēr ne vienmēr skolēns prot izmantot nepieciešamo, lai iegūtu prasmes un zināšanas. Tāpēc jaunais mācību materiāls piedāvā daudz dažādu, bagātīgu materiālu, lai skolēns mācītos ne tikai gramatiku, ne tikai latviešu valodu, bet izkoptu arī savas vērtības, mācītos komunicēt, strādāt, iegūt informāciju un izmantot to savā darbībā,” pauž Ādažu Brīvās Valdorfa skolas latviešu valodas skolotāja, “Latviešu valoda 5. klasei” līdzautore Inga Zemīte.

Ieskats iekšlapās šeit.

“Latviešu valoda 5. klasei” otrā un trešā daļa ir sagatavošanā, plānots tās pēctecīgi izdot 2023. gada februārī un 2023. gada jūnijā.

Reklāmraksts