Nominācija Gada skolotājs ir nodibināta, lai izteiktu atzinību izciliem izglītības darbiniekiem. Pedagogu noteiktā nominācijā var pieteikt izglītības iestādes vadība, izglītības iestādes padome, skolas līdzpārvalde, kā arī pats skolotājs, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Balvu izglītībā var saņemt pedagogs ar augstu profesionālo meistarību, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem mācībās un sportā, par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Skolotājus var pieteikt nominācijās Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, Par inovācijām izglītības procesā, Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību, Par mūža ieguldījumu izglītībā, Par veiksmīgāko pedagogu debiju, Par darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, Par kvalitatīvu un atbildīgu darbu. Jau otro gadu arī skolēnu līdzpārvaldes aicinātas izvirzīt pedagogu nominācijā Foršākais skolotājs.

Nomināciju laureāti tiek apbalvoti Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā oktobrī. Nominācijas Gada skolotājs laureāti saņem sudraba piespraudi, Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu un naudas balvu.

Pieteikumi jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 29.augustam.