Uzsākot jauno mācību un akadēmisko gadu, LIZDA aicina Saeimas, pašvaldību deputātus, nozaru ministrus un skolēnu vecākus no 26.septembra līdz 7.oktobrim piedalīties akcijā „Skolas diena 2016", uz brīdi iejūtoties pedagoga ikdienas darba ritmā. Arodbiedrība rīko akciju, lai veicinātu lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagogu profesijas nozīmīgumu sabiedrībā, tādejādi rosinot kvalitatīvas diskusijas pedagogu darba vides pilnveidei, informē Juris Aksels Cīrulis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Sabiedrisko attiecību speciālists.

LIZDA aicina sabiedrības pārstāvjus uz vairākām stundām kļūt par pedagogu "ēnām" - vērot un iejusties viņu ikdienas darbā, lai izprastu un novērtētu pedagogu ikdienas darba nozīmīgumu. Pedagogi labprāt dalīsies par skolas ikdienā risināmiem jautājumiem un pārrunās izglītības aktualitātes, lai veicinātu pārdomātu uz kvalitāti vērstu izglītības politiku Latvijā. Politiķi jau iepriekš ir aicināti apmeklēt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, speciālās, augstākās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Akcijas laikā interesentiem ir iespēja piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs.

Kā liecina pagājušo trīs gadu akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.

Vairāk par plānotajām deputātu vizītēm Latvijas izglītības iestādēs un to norišu laikiem var uzzināt mājaslapā.