LLU Sabiedrisko attiecību un karjeras centra pārstāve Ilvija Gaidukoviča ziņu aģentūru LETA informēja, ka pārstāvniecībā Siguldā, Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās Krišjāņa Barona ielā 10, un filiālē Laidzē, Laidzes Profesionālās vidusskolas telpās Talsu novadā, iespējams apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības komerczinību programmu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju komercdarbības un uzņēmuma vadības programmu.

Apgūstot komerczinības, studējošie iegūst pamatzināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības jomā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus, savstarpējās tiesības un pienākumus, veidot struktūrvienības. Pabeidzot studijas, absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija - "uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists", skaidroja LLU pārstāve.

Programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" trešajā kursā students var izvēlēties kādu no trim piedāvātajiem specializācijas virzieniem - "Biznesa vadība", "Lauku tūrisma vadība" vai "Lauku sētas uzņēmējdarbība". Pabeidzot studijas, absolventiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un kvalifikācija "vadītājs".

Plašāka informācija par studiju iespējām LLU ir pieejama augstskolas mājaslapā.