LLU Sabiedrisko attiecību un karjeras centra pārstāve Lana Janmere informēja, ka šogad LLU studējošajiem, kas iesniedza darbus noslēguma pārbaudījuma kārtošanai, nācās saskarties ar izmaiņām, jo, pamatojoties uz LLU studiju prorektora rīkojumu, studiju noslēguma darbi, sākot ar šo gadu, jāiesniedz arī elektroniskā formātā un augšupielādē LLU Informācijas sistēmā, lai tie būtu pieejami plaģiātisma pārbaudei. Līdz ar to LLU ir oficiāli pievienojusies to augstskolu pulkam, kas atbalsta akadēmiskā godīguma principus un pieteikušas cīņu plaģiātismam, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Šī gada 24.janvārī astoņu augstskolu - Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Rēzeknes Augstskolas, LLU un Liepājas Universitātes - rektori parakstīja sadarbības līgumu par starpaugstskolu vienotās datorizētās plaģiāta kontroles sistēmas izveidi un lietošanu.

Turpmāk arī LLU iesniegtos studiju noslēguma darbus pārbaudīs, salīdzinot ar visu augstskolu šī un iepriekšējo gadu sistēmas datubāzē uzkrātajiem studiju darbiem. Perspektīvā plānota arī citu studiju darbu pārbaude vienotajā sistēmā.

Datorizētā sistēma norādīs uz sakritībām iesniegtajos darbos, taču sakritību apjomu izvērtēs un lēmumu pieņems kompetenti darbinieki. Katrs sistēmas atklātais gadījums tiks izvērtēts individuāli, bet būtiskais ir tas, lai pētījumā izmantotajām citu autoru atziņām un attēliem tekstā būtu norādītas atsauces un izmantotie avoti būtu iekļauti studiju noslēguma darba bibliogrāfijā, skaidroja L.Janmere.

Pamatojoties uz LLU studiju nolikumu, studiju noslēguma darbi ir bakalaura darbs, diplomdarbs, diplomprojekts, kvalifikācijas darbs vai maģistra darbs. Tikai pēc tā veiksmīgas aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisija lemj par studiju virzienam atbilstoša grāda un/vai kvalifikācijas piešķiršanu.