Kā ziņots, biedrība Sargāsim mūsu bērnus! vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā un LM, lūdzot skaidrot, kādēļ bērniem izglītības iestādēs dažādos pasākumos piedāvā pārģērbties pretējā dzimuma drēbēs. Biedrība uzskata, ka šādi pasākumi iedveš bērnam šaubas par savu dzimuma identitāti un noņem dabisku barjeru attiecībā pret seksuāliem kontaktiem ar sava dzimuma pārstāvjiem.

LM speciālisti norāda, ka ministrija ir informēta par diviem gadījumiem, kuros izglītības iestādēs kāda pasākuma laikā bērniem piedāvāts pārģērbties pretējā dzimuma apģērbā. Viens no pasākumiem noticis Jelgavas 4.vidusskolā un viens Limbažu Bērnu un jaunatnes centrā.

Speciālisti uzsver, ka katrā no šīm situācijām aicinājumam pārģērbties būs savs pamatojums, un lai to noskaidrotu, jāvēršas konkrētajā iestādē. Piemēram, minētajā Limbažu interešu izglītības iestādē rīkots Meteņu pasākums, kurā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) nav saskatījusi nedz bērnu tiesību pārkāpumus, nedz arī homoseksuālisma propagandu, skaidro LM speciālisti.

Viņi arī atgādina, ka vecāki, kuri savus bērnus nevēlas iesaistīt folkloras pasākumos vai tradicionālo svētku svinēšanā skolā, var rīkoties atbilstoši saviem uzskatiem. "Valstī pastāvošā demokrātija paredz katra cilvēka izvēles brīvību, kas nav pretrunā ar likumdošanu. Tas nozīmē, ka vecāki var rīkoties pēc saviem ieskatiem arī tad, ja izglītības iestāde vai interešu izglītības iestāde piedāvā bērnu pārģērbšanos tematiskajos pasākumos," uzsver ministrijas pārstāvji.