Izmaksas var samazināt, ja nepieciešamie mācību materiāli izdoti digitālā formātā, jo papīra formātā izdoto grāmatu izmaksas ir daudz lielākas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Gatavojot Nacionālo attīstības plānu, tika paredzēts, ka plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam paredzēts izstrādāt 68 mācību grāmatas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tāpat tiks izstrādātas mācību grāmatas vieglajā valodā tādos mācību priekšmetos kā fizika, ķīmija, vēsture, bioloģija, ģeogrāfija 7.-9.klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, pieci mācību līdzekļi izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem un desmit digitālie mācību līdzekļi.

12 mācību priekšmetos grāmatas tiks pielāgotas Braila rakstā. Šāda veida izdevumus Latvijā līdz šim varēja iespiest Strazdumuižas internātvidusskolā bērniem ar redzes traucējumiem.