Kā norāda novada izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, izglītības un jaunatnes lietu komitejas sanāksmēs ir notikušas sarunas ar četrām pagastu pārvaldēm un to skolām, tostarp Mārcienas pamatskolu, Sarkaņu pamatskolu, Lazdonas pamatskolu un Mētrienas pamatskolu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Viens no piedāvājumiem ir ar 2014.gada 1.septembri Mārcienas pamatskolā nekomplektēt 7.klases komplektu, jo šobrīd 6.klasē mācās divi skolēni, norādīja S. Seržāne, savukārt 5.klasē - viens skolēns. Tāpēc ir priekšlikums ar 2015.gada 1.septembri nekomplektēt 7. un 8.klases komplektu, bet ar 2016.gada 1.septembri noteikt izglītības iestādei sākumskolas statusu, iekļaujot arī pirmsskolu. Vienlaikus lēmums paredzētu skolēniem, kas patlaban apgūst mācības 7. un 8.klasē, iespēju mācības pabeigt līdz 9.klasei.

Tāpat komitejā izspriesto piedāvājumu vidū ir priekšlikums ar 1.septembri reorganizēt Sarkaņu pamatskolu, slēdzot apmācību 1.-9.klasēm, bet saglabājot apmācības pirmsskolas grupā. Līdzīgs piedāvājums skar arī Lazdonas pamatskolu, kurā tiktu saglabātas pirmsskolas grupas, kas būtu kā filiāle kādai no Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, pastāstīja S. Seržāne.

Savukārt priekšlikums, kas skar Mētrienas pamatskolu, paredz skolai ar 1.septembri piešķirt filiāles statusu vai arī pakāpeniski pāriet uz sākumskolas statusu pēc Mārcienas pamatskolas parauga.

S. Seržāne norādīja, ka iemesls šādu likumprojektu sastādīšanai bijis jau kopš novada izveides brīža, jo novadā ik gadu samazinās skolēnu skaits, taču skolu skaits līdz šim palicis nemainīgs, kā rezultātā skolās ar nelielu bērnu skaitu ir grūti nokomplektēt klašu komplektus un nākas veidot apvienotās klases, kas savukārt raisa diskusijas par izglītības kvalitātes nodrošināšanu.