Turpmāk tās būs no 405 līdz 1800 eiro līdzšinējo 385 līdz 1565 eiro vietā, vienojās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti.

Izglītības iestādes direktora mēneša algas likme būs 700 līdz 1800 eiro apmērā, iestādes vadītāja - 700 līdz 1600 eiro apmērā, direktora vai vadītāja vietnieka - 532 līdz 1400 eiro apmērā, struktūrvienības vadītāja - 516 līdz 1400 eiro apmērā, izglītības metodiķa - 405 līdz 1200 eiro apmērā, kultūras vai sporta pasākumu organizatora vai instruktora, kā arī kolektīva vadītāja, sociālā pedagoga, izglītības psihologa un pirmsskolas izglītības skolotāja mēneša algas likme būs no 405 līdz 800 eiro, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Savukārt pirmsskolas pedagoga, pamatizglītības un vidējās izglītības pedagoga, interešu izglītības skolotāja, profesionālās ievirzes izglītības skolotāja, sporta trenera, logopēda, speciālā pedagoga, pagarinātās dienas grupas skolotāja, izglītības iestādes muzeju pedagoga, pedagoga palīga, iestādes bibliotekāra, koncertmeistara, brīvā laika pedagoga un karjeras konsultanta mēneša algas likme būs 405 līdz 700 eiro apmērā.

Komitejas sēdē vairāki deputāti izteica sašutumu par atsevišķu izglītības darbinieku nevienlīdzīgo atalgojumu. Kā norādīja Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, pie atalgojumu izlīdzināšanas jautājuma sadarbībā ar Finanšu departamentu tiekot strādāts un tam tiks meklēti risinājumi, veicot grozījumus 2015.gada budžetā šī gada oktobra sākumā.

Galīgo lēmumu plānots pieņemt tuvākajā Rīgas domes sēdē. Paredzēts, ka minētās mēneša algu likmes spēkā stāsies šī gada 1.septembrī.