Tie nosaka vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noteikumu grozījumi mazina administratīvo slogu vispārējās izglītības iestādēm, jo tām nebūs nepieciešams saskaņojums ar IZM speciālās izglītības skolotāja dienasgrāmatai, metodiķa dienasgrāmatai, mūzikas skolotāja dienasgrāmatai, darba plānam un klases žurnālam.

Turpmāk skolas pašas noteiks formu, kādā nodrošināt saziņu ar vecākiem. Tās varēs izvēlēties vai nu ierastās dienasgrāmatas, vai pašvērtējuma kartes, vai arī izmantot tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus saziņai ar izglītojamo vecākiem.

Tāpat noteikts, ka izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu apstiprinās izglītības iestādes vadītājs.

Grozītie noteikumi precizē arī informāciju, kas norādāma izglītojamā personas lietā.