Pašlaik ar sociālajiem partneriem norit diskusijas par iespējamo skolēnu skaita minimumu, tāpēc līdz šim nosauktie skaitļi vēl var nebūt galīgi. IZM piedāvā noteikt trīs dažādus skolēnu skaita minimumus atkarībā no skolas atrašanās vietas.

IZM pašreiz paredz, ka vidusskolas klasi republikas nozīmes pilsētas skolā varētu atvērt, ja tajā pieteiksies 22 bērni, reģionālās nozīmes attīstības centros - 18 bērni, bet novados - 14 bērni.

Gadījumā, ja skola nebūs spējīga izpildīt topošajos normatīvos noteikto minimumu, IZM sola atsevišķus gadījumus izvērtēt, analizējot konkrētā reģiona izglītības iestāžu ģeogrāfisko izvietojumu. Tādējādi tiks nodrošināta izglītības pieejamība vietās, kur skolas atrodas tālu viena no otras.

E- klase jau informēja par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosinājumu ieviest minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai.