Tādēļ ministrija nepiekrīt Valsts kontroles (VK) apgalvojumam par IZM nespēju uzraudzīt mērķdotāciju izlietojumu, uzsvērts ministrijas paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

IZM atbalsta VK ierosinājumu mācību gada beigās pašvaldībām piešķirto, bet atbilstoši mērķim neizmantoto finansējumu atmaksāt atpakaļ valsts budžetā, taču vienlaikus uzskata, ka pašvaldību vadītāji un mācību iestāžu direktori ir tie, kuriem jāuzņemas atbildība par piešķirtā finansējuma izlietojumu, vēsta zinu aģentūra LETA.

Ministrijas pārstāvji akcentē - no 2012.gadā pašvaldībām piešķirtā mērķdotāciju kopējā apjoma - 188,9 miljoniem latu - VK konstatētās neatbilstības 52 600 latu ir 0,027% no kopējā apjoma, bet 2013.gadā konstatētās neatbilstības 43 800 latu ir 0,022% no kopējās gada mērķdotāciju summas - 198,6 miljoniem latu. Patlaban valstī neesot normatīvā akta, kas IZM dotu tiesības ietekmēt pašvaldības saistībā ar tālāko finansējuma sadali, jo pašvaldības pašas apstiprina savu kārtību, kā sadalāma mērķdotācija. IZM vērtēs VK ierosinājumu un iespējamos grozījumus normatīvajos aktos, kas dotu pamatu ieviest izmaiņas kontroles sistēmā, norāda ministrijas pārstāvji.

Tāpat IZM izvērtēs iespēju aprēķināt un piešķirt mērķdotācijas, pamatojoties uz skolēnu skaitu mācību gada beigās jeb maijā, kā to iesaka VK, vienlaikus "apzinoties risku, ka pašvaldības saņemtu daudz mazāku finansējumu, jo audzēkņu skaits mācību gada beigās vairumā gadījumu ir mazāks nekā sākumā, un tas var negatīvi ietekmēt skolotāju atalgojumu".

IZM jau iepriekš ir atzinusi, ka principu nauda seko skolēnam ir nepieciešams pilnveidot. Tādēļ IZM jau ir sākusi darbu pie jaunā finansēšanas modeļa izstrādes. Darba grupa plāno līdz 2014.gada augustam izstrādāt jaunu pedagogu darba samaksas modeli, lai 2014.gada oktobrī varētu sākt tā aprobāciju un ar 2015.gada 1.septembri pāriet uz jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks. Pirmo darba grupas sēdi plānots sasaukt jau nākamnedēļ. IZM darba grupa izvērtēs arī VK ieteikumu, ka pedagogu darba samaksa par darbu skolēnu brīvlaikā ir aprēķināma citādi - atbilstoši pedagogu ieguldītajam darbam.

Tāpat IZM informē, ka ir sākts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (EDSO) pētījums par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām. Pētījums sniegs pamatojumu jauna finansēšanas modeļa izstrādei, pakāpeniski pārejot uz citu pedagoga darba laika noteikšanu un darba samaksas aprēķināšanu atbilstoši Darba likumam. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti IZM līdz 2014.gada 1.jūlijam.