"Ar visu nopietnību saku - ja nākamā un vēl vismaz divas aiznākamās valdības nepadarīs izglītību par pirmo un galveno valsts prioritāti, mēs nekad nevarēsim panākt īstu veiksmes stāstu un valsts ekonomikas izrāvienu. Tās ir sen zināmais stāsts par zivi un makšķeri un to, ka cilvēki ir Latvijas galvenais resurss un kapitāls," uzskata ministrs.

Topošās valdības galvenais astoņu mēnešu uzdevums izglītībā un zinātnē būs nesākt jaunas pārmaiņas, bet turpināt iesāktos darbus.

Ir nepieciešams ieviest Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma rekomendācijas, jāturpina darbs pie augstskolu specializācijas un konsolidācijas, kuru esam uzsākuši pagājušā gada nogalē, pārdalot budžeta studiju vietas. Jāturpina darbs pie duālā modeļa ieviešanas profesionālajā izglītībā, jau no 2015. gada piedāvājot darba spēka nodokļa atlaides uzņēmumiem, kas piedāvā prakšu vietas. Jāturpina darbs pie absolventu darba gaitu monitoringa izveides, jāliek pamati jaunai, pilnveidotai pedagogu darba samaksas sistēmai, kā arī jāsāk darbs pie jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādes.

Šajā gadā ir jāuzsāk arī milzīgs darbs izglītības satura jomā - jauna izglītības standarta izstrāde, kas būs nozīmīgākais darbs vispārējās izglītības jomā. Ir jāsāk arī skolu tīkla sakārtošana, sadarbībā ar pašvaldībām ieviešot principu jo mazāks bērns, jo tuvāk skola un vidējo izglītību koncentrējot reģionālas nozīmes vidusskolās un ģimnāzijās.

"Šis vēl nav pilns saraksts ar astoņu mēnešu laikā darāmajiem darbiem, tomēr uzskatāmi parāda, cik daudzi procesi izglītībā un zinātnē šobrīd ir uzsākti, lai panāktu labāku, kvalitatīvāku un pieejamāku izglītību un veidotu konkurētspējīgu un stipru zinātni, ar ievērojamu pienesumu tautsaimniecībai, tāpēc svarīgi šīs uzsāktās pārmaiņas turpināt," uzsver V. Dombrovskis.