Lai gan parasti par mobingu vienaudžu vidū runā skolās un pusaudžu vecumā, tomēr tā pazīmes parādās arī pirmskolas vecuma bērniem. Līdz ar to speciālisti uzskata, ka jau dārziņā ir jāpievērš uzmanība nesaskaņu risināšanai. Tomēr ir gadījumi, kad audzinātājiem trūkst zināšanu, kā šādās situācijās rīkoties un pamanīt mobinga riskus, vēsta laikraksts Diena.

Ierasta situācija bērnudārzos ir sadošanās rokās, piemēram, ejot pastaigāties vai pusdienās, tomēr grupiņās ir arī tādi bērni, kuriem neviens negrib dot roku. Rezultātā bērns jūtas atstumts. Tāpat ir bērni, kurus apceļ sociālu iemeslu dēļ, piemēram, bērna drēbes ož pēc dūmiem, jo mājās ir malkas apkure. Gadās arī situācijas, kad grupiņā ir kāds agresīvs bērns, kurš meklē kādu vājāku, kam ņemt nost mantas, ķircināt un fiziski aizskart. Šādi izpaužas mobings jau pirmskolas vecumā, stāsta Ikšķiles bērnudārza Urdaviņa audzinātāja Irēna Frīdberga. Viņa ir viena no audzinātājām, kas atzīst, ka skolotājiem dažreiz trūkst zināšanu, lai laikus atpazītu šos riskus.

Lai bērnudārzā audzinātāji spētu pamanīt šādus gadījumus un zinātu, kā rīkoties, nodibinājums Centrs Dardedze uzsācis darbu pie speciālas programmas izstrādes mobinga risku mazināšanai bērnudārzos. Dardedzes projektu vadītāja Zaiga Lasmane pastāstīja, ka pirmskolas vecuma bērni kā mērķauditorija izvēlēti tieši tāpēc, ka bērnudārzs ir pirmā vieta, kur bērns nonāk lielā grupā. Bērniem pirmo reizi jāmācās funkcionēt grupā, atrast savu vietu, jāmācās izdzīvot un draudzēties. Līdz ar to var rasties gadījumi, kad bērnu izstumj, neļauj rotaļāties kopā ar citiem, un šāda ilgstoša emocionālā vardarbība var radīt sekas, piemēram, agresīvu uzvedību vai noslēgšanos sevī. Lai gan nav zināms, cik bieži šādi gadījumi pirmskolas izglītības iestādēs ir sastopami, tomēr Dardedzes pieredze liecina, ka tie parādās aizvien jaunākās grupiņās.

Centra mērķis ir audzinātājiem palīdzēt, lai grupiņās veidotu draudzīgu vidi un novērstu mobinga iespējamību. Sadarbībā ar citu valstu pārstāvjiem līdz nākamā gada decembrim plānots izveidot speciālu programmu pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tās izveidē piedalīsies arī bērnu vecāki un audzinātāji, piemēram, novērojot situāciju savā iestādē, bērnu laukumos, izstrādājot priekšlikumus un pārbaudot programmu reālās situācijās. Tomēr tas, vai programma veiksmīgi tiks ieviesta, būs atkarīgs no pašiem audzinātājiem un viņu vēlmes risināt nepatīkamās situācijas.