Ar fondu atbalstu specifiskā atbalsta mērķiem paredzēts modernizēt PII, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Rezultātā tiek sagaidīts, ka palielināsies to audzēkņu skaits, kuriem ir pieejama atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai modernizēta PII infrastruktūra, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Atbalsts plānots PII, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC), infrastruktūras, tostarp sporta un dienesta viesnīcu, izveidei un sakārtošanai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, tostarp infrastruktūras attīstībai jaunu profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās.

Šim mērķim kopējais pieejamais finansējums varētu sasniegt 104,78 miljonus eiro, no kuriem 85% jeb 89,06 miljoni eiro ir ERAF līdzfinansējums, bet atlikušie 15% - nacionālais publiskais finansējums.

Pirmās kārtas sākšana plānota 2015.gadā, otrās kārtas - 2017.gadā, savukārt trešā kārta tiks plānota, ja pēc pirmās un otrās kārtas sākšanas vēl būs pieejams finansējums.

Visvairāk infrastruktūras modernizācijas darbu sākts Rīgā un Rīgas reģionā, kur notiek ceturtdaļa no kopējā aktivitāšu apjoma. Savukārt vismazāk projekta darbu notiek Zemgalē (12%).