Vēstuli Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) nosūtījusi titula Gada sporta skolotājs 2007 ieguvēja Tija Tripāne, šā titula 2009.gada ieguvēja Maija Priedīte, 2010.gada sporta skolotājs Māris Priedītis un Latvijas 2012.gada sporta skolotāja Iveta Daude, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tāpat arī 85 Latvijas sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāju un skolotāju paplašinātā semināra dalībnieki ar parakstiem apliecinājuši atbalstu izdienas pensiju piešķiršanai vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem.

Tiek rosināts papildināt lēmumu par izdienas pensijām, nosakot, ka izdienas pensiju iespējams saņemt vispārējās izglītības iestāžu sporta pedagogiem, ja viņu darba stāžs šajā profesijā un vispārējās izglītības iestādē nav mazāks par 30 gadiem un ir sasniegts 57 gadu vecums.

"Nostrādājot vispārizglītojošā skolā 30 gadus, pedagogs zaudē profesionālās iemaņas, jo mācību priekšmeta specifika ir tāda, ka vingrinājumi, uzdevumi skolotājam ir jādemonstrē," akcentē vēstules autori, norādot, ka, pedagogiem ilgstoši pasniedzot šo mācību priekšmetu, pēc 50 gadu vecuma parādās dažādas locītavu, kaulu, sirds-asinsvadu un neiroloģiskas saslimšanas. Tāpat arī drošību un palīdzību izglītojamajam mācību stundas laikā skolotājs vairs nevarot nodrošināt nepieciešamajā kvalitātē.