Vecāki aicina minētās institūcijas stiprināt skolu padomes kā resursu, kas kalpo par saikni starp kopienu un skolu, starp kopienu un pašvaldību, atbalstot informācijas apriti un nodrošinot nepieciešamo apmācību, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Vecāki arī norāda uz nepieciešamību pēc ikgadēja skolu izglītības procesa un vides monitoringa izglītības kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai. Iegūtajiem rezultātiem būtu jābūt apkopotiem un publiski pieejamiem.

Tāpat vecāki mudina visus bērnu aprūpē un izglītošanā iesaistītos pieaugušos iesaistīties un sadarboties, lai nodrošināt drošu un cieņpilnu vidi skolā un ārpus tās, kā arī sniegt tūlītēju palīdzību, ja bērns ir cietis no fiziskas vai emocionālas vardarbības vai izturējies agresīvi pret citiem. Valsts un pašvaldību institūcijām savukārt vajadzētu izstrādāt un nodrošināt skolām nepieciešamos metodiskos materiālus, nodrošināt personālu un citus resursus, kas nepieciešami drošas skolas vides veidošanai.

Savukārt skolu pašpārvaldēm vajadzētu atbalstīt veselīgas skolas politiku, nodrošinot bērniem pietiekami daudz iespēju izkustēties dienas gaitā, veselīgu uzturu, līdzsvarotu mācību slodzi. Pašvaldības tiek aicinātas ēdināšanas iepirkumu mācību iestādēs veikt pēc saimnieciski izdevīgākā iepirkuma principa, veicinot arī bioloģiskās pārtikas ienākšanu skolās.

Skolās arī būtu nepieciešams palielināt sporta nodarbību skaitu, ieviest arī regulāru vingrošanu ar mērķi nostiprināt bērniem labu stāju, kā arī nepieciešams finansiāli atbalstīt veselību veicinošas kustības skolās, piemēram, Veselību veicinošu skolu kustību, ekoskolas, sirds skolas un citas.