Drošības nedēļas laikā VISC aicina aktualizēt jautājumus par fizisko un psihoemocionālo veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs. "Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā," akcentē VISC.

VISC mājaslapā atrodama informācija par reģionālajiem semināriem Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Dobelē skolu administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem par drošu un veselīgu skolas vidi. Pirmais seminārs Drošības nedēļas laikā 24.septembrī Rīgā.

VISC piedāvā drošības nedēļas aktivitātēs izmantot jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un drošību Ko darīt, ja…? un Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt, kā arī vides spēli Vesels un drošs.