Tā bezmaksas atrodama vietnē www.skanumezapasaka.lv un pieejama no jebkuras vietas pasaulē. 

Pasakas autore, mūzikas skolotāja un JVLMA Radošo projektu daļas vadītāja Jana Lāce stāsta: “Oficiāli tā ir augstvērtīga, metodiski pareizi sastādīta mācību programma, kurā mācību vielu bērns iepazīst, apgūst un nostiprina ar datora palīdzību. Bet būtībā tā ir pasaka, kurā kopā ar Gudro pūci trīs draugi – Lācēns, Vāverēns un Zaķēns – caur piedzīvojumiem, rotaļām, sarunām un pārdomām sāk apjaust to, kas tad īsti ir mūzika.“

Pasakas mērķis ir rosināt bērna interesi par mūziku un sniegt pamatzināšanas. Lai gan pasaka ir izmantojama arī kā palīgs skolā, tomēr tās 50 nodarbības (katrā vidēji 6-10 interaktīvi uzdevumi) veidotas tā, lai bērns varētu spēlēties pats. Pasaka būs piemērota mazajiem lietotājiem sākot jau pat no 4-5 gadu vecuma.

Pasaka aptver mācību vielu un profesionālus apzīmējumus, sākot ar pavisam vienkāršu prasmi atšķirt trokšņus no skaņām, līdz pat skaņu ilgumiem - notīm, skaņu augstumiem - nošu atrašanās nošu līnijkopā un klaviatūrā, dažādiem mūzikas terminiem (piano, forte, tembrs, reģistrs, tempa apzīmējumi u.c.) un žanriem (maršs, šūpuļdziesma, kora dziesma, solo dziesma u.c.). Uzdevumi ir interaktīvi, rosina domāt radoši un liek pamatus improvizācijai.

Caurviju pasakā katra nodarbība secīgi ved uz nākamo, bet daudzie un dažādie uzdevumi izplānoti tā, lai bērns nevis mehāniski iegaumētu vielu, bet izprastu to pēc būtības. Katra nodarbība sākas ar pasakas tekstu, kas rada asociāciju ar apgūstamo vielu. Tad, ar spēlēm, vingrinājumiem un uzdevumiem, jauniegūtā informācija tiek pārvērsta par pieredzi un zināšanām.

Programmu veidojuši savas jomas speciālisti, kuri, paši būdami vecāki, izprotot šāda mācību līdzekļa – spēles – nepieciešamību, ar azartu ieguldījuši gan savas bagātīgi uzkrātās zināšanas, gan meklējuši jaunus ceļus. Pasaku redzamu padarījusi māksliniece un animatore Inese Vēriņa-Lubiņa, skaņas partitūru veidojis Viktors Ritovs, skaņas dizainu – Pauls Dāvis Megi. Programmatūru izstrādājis Mārcis Meijers, bet vizuālos, skaniskos un digitālos risinājumus apvienojusi mūzikas skolotāja Viktorija Jumiķe.

“Skaņu meža pasaka” ir neparasta – tā ir lasāma, klausāma un skatāma, bet, galvenais, tajā jāpiedalās pašam. Pasakas tēlu balsis ir atpazīstamas. Gudrās pūces lomā iejutusies Latvijas Nacionālā teātra aktrise, JVLMA mācībspēks Marija Bērziņa, Vāverēns - Latvijas Nacionālās operas soliste Viktorija Pakalniece, Zaķēns - JVLMA runas mākslas pasniedzēja Jana Lāce, bet omulīgais Lācēns - Māris Žigats, grupas “Pienvedēja Piedzīvojumi” solists.  Skaņu meža pasakā notiekošo izstāsta Teicējs - Jūrmalas teātra aktieris, kultūras projektu un reklāmu balss - Ģirts Alsters.

2002. gadā “Skaņu meža pasakas” sākotnējā versija bija Latvijā pirmā interaktīvā mūzikas mācības datorprogramma latviešu valodā. Tagad, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrELPA un Latvijas Nacionālā Kultūras centra atbalstam, Pasaka pie saviem lietotājiem  dodas saturiski jaunā un oriģinālā skaniskā un vizuālā versijā.