Noteikumi noteiks mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Mācību gads 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem beigsies 2015.gada 29.maijā. Savukārt devītklasniekiem un divpadsmitklasniekiem mācības beigsies 15.maijā un noritēs pārbaudes darbi, līdz ar to mācību gads attiecīgi noslēgsies 2015.gada 12.jūnijā un 19.jūnijā.

Savukārt 9. un 12.klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2015.gada 29.maijā.

Nākamajā mācību gadā pirmais semestris ilgs no 1.septembra līdz 19.decembrim, bet otrais semestris 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem būs no 2015.gada 5.janvāra līdz 29.maijam. Otrais semestris nedaudz garāks būs 9. un 12.klases skolēniem, attiecīgi - līdz 12.jūnijam un 19.jūnijam.

Rudens brīvdienas nākamajā mācību gadā būs no 2014.gada 27.oktobra līdz 31.oktobrim, bet ziemas brīvdienas ilgs no 2014.gada 22.decembra līdz 2015.gada 2.janvārim. Pavasara brīvdienas 1.-11.klases skolēniem būs no 2015.gada 16.marta līdz 20.martam, savukārt 12.klases skolēniem - no 2015.gada 23.marta līdz 27.martam. Vasaras brīvdienas 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem ilgs no 2015.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Noteikumi paredz, ka izglītības iestādes patstāvīgi varēs pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem, kuras organizēs otrajā semestrī. Tāpat izglītības iestādes patstāvīgi varēs pieņemt lēmumu par projektu nedēļas norises laiku, kas nepārsniedz piecas darba dienas mācību gadā.

Ja mācību gada laikā iestāsies ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši, proti, vismaz vienu nedēļu, nebūs iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8.klases un 10.-11.klases izglītojamajiem.