I. Druviete norādīja, ka ikvienam ir iespēja izteikt viedokli un piedāvāt savu redzējumu, kā attīstīt Latvijas izglītības sistēmu. Pieaugošā virtuālās telpas nozīme dod iespēju aktuālus jautājumus pārrunāt arī internetā. Izglītības portāls un skolvadības sistēma E-klase rada telpu diskusijām, kurās pārrunāt aktuālāko un būtiskāko informāciju izglītības nozarē, ļaujot savu redzējumu izglītības sistēmas attīstībai vienuviet izteikt gan skolēnu vecākiem, gan izglītības iestāžu darbiniekiem, vēsta ziņu portāls E-klase.

Ministre norādīja, ka ir atšķirīgi ceļi, kā notiek virzība uz nekad nesasniedzamo ideālu, jo atšķirīgas ir dažādu sabiedrības struktūru vēlmes un pārliecība par to, kāds ceļš ejams, lai skola atbilstu gan laika prasībām, gan izglītības sistēmas tradīcijām, gan katra skolēna un sabiedrības interesēm.

"Turklāt šīs intereses dažkārt ir pretrunīgas, bet, pārdomāti vadot izglītības sistēmu, organizējot sadarbību starp skolu, ģimeni, valsti, sabiedrības organizācijām, iespējams atvieglot šo ceļu uz rezultātu un veidu, kā līdzsvarot pretrunīgās intereses," uzsvēra I. Druviete.

I. Druviete skaidroja, ka izglītības filozofija mainās, virzoties pa spirāli, uzmanības centrā izvirzot cilvēka personību, te iegūstamās zināšanas, kā arī zināšanu novērtēšanu un testēšanu. Tagad par prioritāti izvirzīta personība, kad vairāk domāts par to, kā skolas vidi padarīt patīkamāku un draudzīgāku. Lai arī joprojām lielu nozīmi piešķir mācību sasniegumiem un rezultātiem, parādās balsis, kas uzskata, ka tikai personīgā pieeja spēs nodrošināt to, ko mēs saucam par nākotnes, labklājības, kultūras sabiedrību, kurā ikviens varēs īstenot savus talantus un atradīs vietu tieši savai personībai.

"Tādēļ šobrīd uzmanības centrā ir emocionālā intelekta attīstība. Vēl pirms pieciem gadiem par to nerunāja - skolu galvenais uzdevums bija nodrošināt zināšanu kopumu, noteiktu priekšstatu par dzīvi sabiedrībā, mazāku uzmanību pievēršot emociju un jūtu pasaulei. Šobrīd tiek atzīsts, ka emocijas un jūtas ir nozīmīgi izglītības sistēmu veidojošie elementi," sacīja ministre.

Druviete atsaucās arī uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014-2020. "Mūsu valsts balstās uz stratēģijām, pamatnostādnēm, plāniem, kas ir nepieciešami, tomēr dažkārt liekas, ka formā pārāk sarežģīti. Mūsu uzdevums ir rast pamatojumu sabiedrības budžeta pieprasījumam, kā arī sabiedriskās domas veidošanai. Svarīgi, lai ar šiem dokumentiem savlaicīgi iepazīstas gan nozares eksperti, gan skolu darbinieki, gan visa sabiedrība, jo izglītība skar visus," norādīja ministre.

Vakar notika jau ceturtā izglītības portāla un skolvadības sistēmas E-klase rīkotā konference, kuru, salīdzinot ar pērno gadu, kad kopā sanāca teju 600 izglītības jomas darbinieki, apmeklēja gandrīz 1000 skolu direktoru, direktoru vietnieku, mācību daļas vadītāju, skolotāju un izglītības pārvalžu vadītāju no visas Latvijas.