Kā rāda slikta pieredze, “aploksnes” bieži mēdz pazust vai samazināties un šādos gadījumos Tev būs grūti pierādīt “aploksni”, par kuru ar darba devēju bijāt vienojušies.

Lai Tava darba pieredze būtu patīkama un Tu saņemtu atalgojumu par padarīto darbu, ar darba devēju noslēdz rakstisku vienošanos, kurā tiek atrunāta darba samaksa. Ja nav noslēgts rakstveida darba līgums, Tu riskē nesaņemt garantijas, ko dod darba un sociālā likumdošana, piemēram, nesaņem darba algu par nostrādāto laiku, nesaņem atvaļinājumu, nesaņem atlaišanas pabalstu, slimības naudu u.c.

APDOMĀ: 2017. gadā Darba inspekcija veica 3 013 apsekojumus saistībā ar nereģistrētās nodarbinātības samazināšanu, no kuriem 28% bija rezultatīvi. Tas nozīmē, ka nedaudz vairāk nekā katrā ceturtajā apsekojumā tika konstatētas personas, ar kurām nebija noslēgti rakstveida darba līgumi un/vai kuras darba devējs nebija deklarējis Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā darba ņēmējus.  2017. gadā tika konstatētas 1 392 nereģistrēti nodarbinātas personas.

Lai izvairītos no krāpniecības darba vidē, saki ikvienam negodīgas rīcības aicinājumam: “#Atkrāpies!”

Lai kopīgi cīnītos pret ēnu ekonomiku un citām negodprātīgām darbībām, kas ietekmē kopējo sabiedrības labklājību, jau otro gadu tiek īstenota valsts pārvaldes sociāli informatīvā kampaņa jeb pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies!

#Atkrāpies! ir vārds izsauksmes formā, kas simbolizē neļaušanos  un pretestību krāpniecībai. Tiek izmantots arī kā aicinājums: Ja neesi godprātīgs, atkrāpies!

Atceries, ka savas nākotnes PRIEKŠNIEKS esi Tu!

Uzzini vairāk par kustību, kā arī noskaidro vēl citus praktiskus padomus, apmeklējot pretkrāpšanas kustības mājaslapu www.atkrāpies.lv.