Pamatnostādnēs nospraustā mērķa sasniegšanai paredzēts veicināt iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, fizisko aktivitāti, sekmēt sportistu sagatavošanas un sacensību sistēmas attīstību, uzlabot bērnu un jauniešu ar paaugstinātu fizisko slodzi, augstu sasniegumu sportistu un sportistu ar invaliditāti veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību. Tāpat plānots sekmēt sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu sporta finansēšanas sistēmas izveidi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ar 2015.gada 1.septembri obligāto stundu skaitu mācību priekšmetā Sports pamatizglītībā iecerēts palielināt no divām līdz trīs stundām nedēļā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā.

Lai varētu palielināt mācību priekšmeta Sports apguvei paredzēto minimālo (obligāto) stundu skaitu no divām stundām līdz trīs stundām nedēļā, esot divas iespējas - jāsamazina kādam citam mācību priekšmetam paredzētais minimālais stundu skaits nedēļā vai arī par vienu stundu jāpalielina maksimālā mācību slodze nedēļā.

Ministrija vienlaikus apzinoties, ka slodzes palielināšana ir saistīta ar papildus nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai. Izvērtējot iepriekšminētās alternatīvas, IZM par atbilstošāko risinājumu atzīst maksimālās mācību stundu slodzes nedēļā pamatizglītības programmā palielināšanu par vienu stundu katrā klašu grupā.