Pirmais priekšlikums paredz vidējo izglītību koncentrēt vienkopus un virzīties uz valsts ģimnāzijas izveidi pašreizējā Kuldīgas Centra vidusskolā, savukārt sākumskolas izglītību koncentrēt Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas kompleksos Piltenes ielā 25 un Ventspils ielā 16, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Otrs variants paredz izveidot jaunu Kuldīgas ģimnāziju, apvienojot tajā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas Centra vidusskolas 7.-12.klašu skolēnus un Kuldīgas pamatskolas 7.-9.klašu audzēkņus, vienlaikus dodot iespēju skolēniem mācīties un pedagogiem strādāt savās pašreizējās telpās. Arī šajā variantā plānots mērķtiecīgi īstenot ieceri par valsts ģimnāziju.

Pakāpeniski, vairāku gadu laikā, ņemot vērā skolēnu skaita dinamiku, kā arī sabiedrības intereses kopumā, komplektējot jaunās 1., 7. un 10.klases, tiks izvērtēta iespēja pēc pārejas perioda katras izglītības iestādes darbu organizēt savā adresē. Tāpat tiktu veidota jauna Kuldīgas sākumskola (ar Padures filiāli), kurā mācītos pašreizējās Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-6.klašu audzēkņi. Arī mazo klašu skolēniem tiktu nodrošināta iespēja mācības pabeigt savās pašreizējās telpās, un tikai pēc pārejas perioda katras izglītības iestādes darbs tiktu organizēts zem vienas skolas ēkas jumta.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai tiktu pievienoti Kuldīgas pamatskolas 1.-6.klašu komplekti, tādējādi radot iespēju racionālāk plānot telpas mācību darbam, atsakoties no caurstaigājamiem kabinetiem un klasēm bēniņos, iekārtojot plašākas telpas bibliotēkai un lasītavai.

Kuldīgas 2.vidusskolai ierosināts attīstīt tālmācības programmu, profesionālās izglītības programmas un speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas attīstības un mācīšanās traucējumiem, tādējādi aktualizējot arī jautājumu par sociālās atstumtības riskam pakļauto integrēšanu.

Tā kā daļa speciālistu un sabiedrības uzskata, ka ir jāizvērtē, vai valsts ģimnāzija ir Kuldīgas novada prioritāte, tiek piedāvāta vēl trešā, ne tik radikāla, alternatīva. Tā paredz izveidot Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot pašreizējo Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (Piltenes ielā 25), pārējo Kuldīgas izglītības iestāžu darbā pagaidām neko nemainot.

Tomēr, atsakoties no ģimnāzijas, pastāv drauds, ka pazemināsies Kuldīgas novada izglītības prestižs un paliks nenovērtēts novada pedagogu darbs. Jāuzsver, ka stratēģijas ietvaros veiktā analīze un diskusijas kopumā pierāda, ka novadā ir pietiekami daudz motivētu un profesionāli labi sagatavotu pedagogu, norādīja pašvaldībā.