Tie nosaka vienotu kārtību konkursa rīkošanai valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei. Jaunie noteikumi nodrošinās pārskatāmu un objektīvu pretendentu atlasi, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova.

Noteikumu projekts nosaka vērtēšanas nosacījumus, konkursa izsludināšanas kārtību, pieteikšanās termiņu, kā arī gadījumus, kad izsludināms atkārtots konkurss. Noteikumi paredz, ka pretendentu atlasi nodrošina izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes dibinātājs.

Izglītības iestādes vadītāja amata pretendentiem jāvērtē atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu, kā arī atbilstību Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām. Tāpat jāvērtē pretendentu valsts valodas prasmes un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Savukārt pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendenta atlases procesā vērtēs pretendenta atbilstību Izglītības likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību un darba pieredzi, kā arī valsts valodas prasmes prasībām augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" iespējams iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40306998&mode=mk&date=2014-08-19