Savukārt nākamnedēļ 12.klases audzēkņi kārtos izvēles eksāmenus. Izvēles eksāmeni vēsturē, bioloģijā, ķīmijā un fizikā notiks attiecīgi 27.maijā un 29.maijā, kā arī 3.jūnijā un 5.jūnijā.

26.maijā un 27.maijā notiks vidusskolas eksāmens informātikā, 4.jūnijā - eksāmens ģeogrāfijā, 9.jūnijā - mazākumtautību valodā, bet 11.jūnijā tiks kārtots eksāmens ekonomikā.

9.klases skolēni 28.maijā un 29.maijā kārtos eksāmenu izvēlētajā svešvalodā, 6.jūnijā - matemātikā, bet 10.jūnijā - vēsturē. 2.jūnijā un 3.jūnijā notiks mazākumtautību valodas eksāmens.

Mācību gads šo klašu skolēniem beigsies pēc eksāmenu nokārtošanas. 9.klasei tas beigsies 13.jūnijā, bet 12.klasei - 20.jūnijā.