Pabalstu var saņemt mācību līdzekļu iegādei vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192 eiro katram ģimenes loceklim.

No šā gada 1.jūnija līdz 22.septembrim mācību pabalstu ir saņēmuši 2239 rīdzinieki 79 641 eiro apmērā, kas ir puse no šogad plānotā, tādēļ Labklājības departamenta pārstāvji atkārtoti aicina izmantot šo iespēju, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pērn pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma gandrīz 4000 rīdzinieku, šim mērķim tika izlietots 141 000 eiro. Šogad pabalstam plānots izlietot 178 000 eiro, sniedzot atbalstu 5000 cilvēku.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā atrodama Labklājības departamenta mājaslapā.