Izglītības un zinātnes ministrijas vispārizglītojošo skolu infrastruktūras uzlabošanas projektu ietvaros pilnībā renovēts Ogres 1.vidusskolas stadions, lai nodrošinātu jauniešu pilnvērtīgu attīstību izglītības ieguves laikā.

Tāpat atjaunoti un ar jaunākajām mācību tehnoloģijām aprīkoti skolas dabas zinību mācību kabineti.

Kopumā Ogres 1. vidusskolas modernizācijā ir ieguldīti 2,4 miljoni eiro, no kuriem 685 tūkstoši ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.