Departamenta skolu speciālisti ir izvērtējuši un iepazinušies ar pašreizējo situāciju skolās, kā arī uzklausījuši skolu prognozes turpmākajam darba cēlienam, tajā skaitā, ņemot vērā skolu sniegtos datus par 10.klašu skolēnu pretendentu skaitu, 9.klašu absolventu skaitu, kā arī iespēju piesaistīt skolēnus no citām skolām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pamatskolām ir izdots departamenta rīkojums par 1., 7. un 10.klašu komplektāciju, kurā paredzēts, ka arī tām skolām, kuras minētas monitorējamo izglītības iestāžu sarakstā, ir dota iespēja komplektēt gan 1., gan 10.klases. "Tātad situācija vērtējama kā cerīga," norāda departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Vilde.

Rudenī monitorējamo skolu sarakstā bija 25 skolas, taču situācija ir mainījusies, jo divas skolas - Rīgas Šampētera vidusskola un Rīgas 62.vidusskola - ir likvidētas, divas skolas pārtapušas par pamatskolām - Rīgas Ezerkrastu pamatskola un Rīgas Avotu pamatskola. Savukārt vēl divas izglītības iestādes - Rīgas Krievu vidusskola un Rīgas Herdera vidusskola - apvienotas.

Vairākās no monitorējamo skolu sarakstā minētajām izglītības iestādēm skolēnu skaits nav mainījies, turklāt dažās skolās, piemēram, Rīgas 41.vidusskolā, Rīgas 93.vidusskolā un citās, tam pat ir tendence pieaugt. Tāpat ir skolas, kurās ir atvērtas papildu izglītības programmas, piemēram, pirmsskolas izglītības programma un tamlīdzīgi. "Līdz ar to monitorējamo skolu sarakstā ir palikušas burtiski pāris skolas", norādīja I. Vilde.

Rīgas pašvaldībā patlaban nav plānota kādu skolu reorganizācija, likvidācija vai skolas statusa maiņa, taču situācija būs atkarīga no tā, kā tiks īstenota 10.klašu komplektēšana konkrētajās iestādēs. Rīgas vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisija uz nākamo sēdi sanāks šā gada rudenī.