Līdz šim pieļaujamais slieksnis bija 30 dienas. Tāpat pastāvējis noteikums, ka par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa. Līdztekus bija iekļauts regulējums par attaisnotas prombūtnes gadījumiem, kuros bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par vienu mēnesi kalendāra gada laikā.

Gadījumā, ja vecāki dodas atvaļinājumā vai arī bērnu var uzraudzīt kāds no ģimenes locekļiem, bērna vecākiem būtu jāsniedz rakstveida skaidrojums privātajai izglītības iestādei par bērna prombūtni, tādējādi noteiktais laika periods, kādā vecāki ar rakstveida skaidrojumu var attaisnot bērna prombūtni, ātri beidzas. Līdz ar to vecāki bieži vēlējušies vienoties ar privāto izglītības iestādi faktiski neuzrādīt bērna patiesi neapmeklēto dienu skaitu.

Tādējādi likuma grozījumi paredz, ka par attaisnotu ir atzīstams bērna kavējums, par kuru bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā, neieskaitot bērna prombūtni, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa. Turpmāk izziņu varēs izsniegt ne tikai ģimenes ārsti, bet arī citi ārsti.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz, ka turpmāk pašvaldība pārtrauks izmaksāt pašvaldības atbalstu 30 kalendāra dienas pēc tam, kad bērnam, kurš apmeklējis privāto bērnudārzu, piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un bērna likumīgais pārstāvis būs rakstiski atteicies no šīs vietas, kā arī tad, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai.