Forums notiks 12.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā diskutēs par pilsoniskām vērtībām, demokrātismu mūsdienu sabiedrībā, pilsonisko audzināšanu un patriotismu skolā. Foruma laikā dalībniekus par patriotismu un pilsonisko audzināšanu uzrunās Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte, politologs Ivars Ījabs, kā arī vairāku skolu direktora vietnieki, skolnieces un tālākizglītības speciālisti, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde.

Foruma otrajā daļā tā dalībniekiem būs iespēja iesaistīties darba grupās, piemēram, lietišķajā spēlē Vērtību kārtis - patriotisms, Izzinošā un mācību ekskursija kā viena no patriotiskās audzināšanas formām. Ekspedīcija Dzimtās zemes izpēte un Skolu muzeji un pilsoniskā audzināšana: sasniegumi un problēmjautājumi.

Pieteikuma veidlapa un foruma darba kārtība pieejama interneta vietnē.

Iepriekšējā mācību gadā Rīgas pedagogu tālākizglītības jomā kā vieni no prioritāriem tika izvirzīti pasākumi, kas saistīti ar pilsonisko un patriotisko audzināšanu. Tika organizēti gan kursi, semināri, metodiskās dienas, gan konference, kā arī pedagogu radošo darbu un atklāto stundu konkurss.

Forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde - Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs.