Šāda iespēja tika radīta brīvprātīgā darba projekta Sniedz roku! ietvaros, ko laikā no 2013. gada aprīlim līdz decembrim īstenoja Rīgas 22.vidusskolas kolektīvs.

Projekts paredzēja apzināt Rīgas 22.vidusskolas un reorganizētās Rīgas Mihaila Lomonosova un Rīgas Ļeva Tolstoja krievu vidusskolas pensionētos skolotājus, noskaidrot viņu vēlmes un vajadzības. Pie bijušajiem darba kolēģiem devās un viņus uzklausīja gan skolas tagadējie skolotāji, gan skolēni. Izrādījās, ka pensionētajiem pedagogiem joprojām interesē skolas sabiedriskā dzīve, un viņu lielākā vēlēšanās ir nevis sagaidīt aprūpētājus mājās, kā varētu šķist, bet gan neformālā vidē iegūt jaunas prasmes un zināšanas.

Brīvprātīgie skolotāji un skolēni novadīja tematiskās nodarbības par tādām seniorus interesējošām tēmām kā Jāņu svinēšanas tradīcijas, floristika, dāvanu un Adventes vainaga gatavošana, veica apmācību datorprasmēs – elektroniskajā saziņas programmā Skype un meklēšanas programmā Google. Pavisam projektā iesaistījās seši brīvprātīgie skolotāji un aptuveni divdesmit brīvprātīgie 7.-11. klašu skolēni, kuri projekta noslēgumā saņēma brīvprātīgā darba sertifikātus.

Projektā ieguvēji bija visi tā dalībnieki – kā bijušie pedagogi, tā arī esošie un viņu skolēni. Skolēniem tika dota iespēja attīstīt tādas vērtīgas prasmes kā saskarsmes un komunikācijas prasme, pasākumu organizēšanas un uzstāšanās iemaņas, māka lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Viņi apliecināja, ka tikties ar bijušajiem skolotājiem, rūpēties par viņiem un sniegt jaunas zināšanas bijis interesanti, viņi to darījuši ar prieku. Savukārt pensionētie skolotāji atzina, ka šādi brīvprātīgā darba projekti ir nepieciešami arī turpmāk.