Pērn Erasmus apmaiņas programmā no Latvijas uz ārvalstīm devās 2149 studenti, kas ir par 45 studentiem mazāk nekā 2011./2012.studiju gadā.

Tomēr, kā secinājusi EK, kopējais studentu skaits, kas izvēlējušies piedalīties apmaiņas programmā, pērn ir audzis par 6% - studēt ārzemēs izvēlējās 268 143 studenti, kas ir pat par 15 000 vairāk nekā 2011./2012.studiju gadā.

Lai gan studijas citā universitātē joprojām ir visbiežākā izvēle, viens no pieciem studentiem (55 000) izvēlas Erasmus praksi uzņēmumos. Trīs populārākie Erasmus studentu galamērķi 2012./2013.mācību gadā bija Spānija, Vācija un Francija.

Vislielākais Erasmus izvēlējušos studentu kāpums vērojams Maltā. Tur šādu studentu skaits gandrīz dubultojies. Savukārt visvairāk - 39 249 studenti - Erasmus programmā piedalījušies no Spānijas. Interesanti, ka vislielākais studentu skaits, raugoties proporcionāli augstskolu beidzēju skaitam, ir no Latvijas, Luksemburgas, Lihtenšteinas, Somijas un Spānijas.

Statistika rāda, ka vidējā Erasmus stipendija, kas paredzēta, lai daļēji segtu izmaksas dzīvošanai ārzemēs un ceļa izdevumus, bija 272 eiro mēnesī, kas ir par 9% vairāk nekā 2011./2012.studiju gadā. Dažās valstīs stipendijas palielina no valsts, reģionālajiem vai iestāžu līdzekļiem.

Erasmus studijas ir studiju programmas sastāvdaļa, kas nav paredzēta zinātniskā grāda iegūšanai, bet gan studiju posma pavadīšanai ārvalstu augstskolā.

Erasmus apmaiņas programma ir populārākā apmaiņas programma Eiropā, kas paredz iespēju semestri vai gadu studēt kādā no ārzemju augstskolām vai arī strādāt praksē (3-12 mēnešus) Eiropas Savienības uzņēmumos, turklāt programma ir pieejama visiem studiju virzieniem un augstākās izglītības līmeņiem, ieskaitot doktorantūru.