Starptautiskajā matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumā 4. klasēm TIMSS 2019 būs jāpiedalās arī skolēnu vecākiem.

Ko TIMSS komanda vaicās mammām un tētiem, kāpēc vecākiem jāpiedalās un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā, skaidrojam sižetā.

Uzziņai par TIMSS 2019:

Skolēniem pētījumā jāaizpilda tests un aptauja.

Vecāki, skolotāji un skolu direktori pildīs aptauju.

Aptaujas un testa uzdevumi būs drukātā formātā.

Atskaitēs netiks minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu, vecāku un skolotāju vārdi.

Pētījuma rezultātus izmantos izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.