Matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumā TIMSS 2019 piedalīsies ne tikai 4.klašu skolēni, bet arī viņu skolotāji, skolu direktori un vecāki.

Mācībspēki dalību starptautiskajā pētījumā uztver kā ļoti nozīmīgu jaunu pieredzi. Pētījuma rezultāti ļaus novērtēt mūsu bērnu sasniegumus dabaszinātnēs un matemātikā uz citu valstu fona. Turklāt rezultātus pedagogi varēs izmantot sava darba izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidošanai. Vairāk sižetā.

Uzziņai par IEA TIMSS 2019

Starptautisks matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījums 4. klasēm

Norises laiks: 25. marts – 3. maijs

Piedalās: 60 valstis

Latviju pārstāv: 4792 skolēni no 156 skolām, skolu direktori, skolotāji, vecāki

Dalība iepriekš un rezultāti: 2007. gads.  8. vieta 38 valstu konkurencē