Tāpat jāmin spēja strādāt ar citu kultūru bērniem un tiem, kuri atgriežas Latvijā kā savu vecāku dzimtenē.

Kā pētījumā par jauno pedagogu starpkultūru izglītību Latvijā atklāja pētniece Ieva Margeviča-Grinberga, jaunie skolotāji Latvijā starpkultūru zināšanas pārsvarā ieguvuši un pilnveidojoši dažādos projektos, vieslekcijās un īslaicīgos kursos, nevis pamata augstākās izglītības sistēmā, informē ziņu aģentūra LETA.

Jaunajiem skolotājiem trūkst praktisku zināšanu par darbu ar kultūras ziņā atšķirīgiem skolēniem, secināja I.Margeviča-Grinberga. Pētījumā norādīts, ka tāpat par šķērsli kalpo arī nepilnīgās svešvalodu zināšanas. Turklāt vairums jauno skolotāju ir gatavi mācību procesā izmantot tikai vienu valodu.

Pētnieces ieskatā ieteicams mērķtiecīgi iekļaut starpkultūru izglītību visās skolotāju profesionālās izglītības programmās un izstrādāt un piedāvāt pedagogiem kursus par skolas sadarbību ar dažādu kultūru ģimenēm. Tāpat būtu nepieciešams sekmēt svešvalodu un latviešu kā otrās valodas metodikas apguvi, uzskata I. Margeviča-Grinberga.