Tā liecina Omnicom Media Group augustā veiktā interneta aptauja, kurā piedalījās 503 respondenti. Aptaujā noskaidrots, ka vidēji nedēļā sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni saņem 2 līdz 3 eiro (35%), mazāk - līdz 1eiro (14%), un 4 līdz 5 eiro nedēļā (11%). Savukārt 15% aptaujas respondentu norādīja, ka kabatas naudai bērniem atvēl virs 5 eiro nedēļā. Lielākā daļa kabatas naudas pie bērniem nonāk skaidrā naudā (94%), tikai 6% - pārskaita uz bērna bankas karti, informē Nordea pārstāve Inese Knipse.

Kabatas naudu saņem neregulāri, bez konkrēta mērķa

Sarunās ar bērniem noskaidrojās, ka sākumskolēni kabatas naudu galvenokārt tērē saldumiem, pārtikai skolas kafejnīcā. Vēlme uzkrāt līdzekļus savam sapņu pirkumam – ritenim vai spēlēm – pirmo reizi parādās pamatskolas vecumā.

Vaicājot, kā bērns nopelna kabatas naudu, puse respondentu norādījuši, ka kabatas naudu izsniedz neregulāri, bez īpašiem nosacījumiem, savukārt 22% visu respondentu atzīst - kabatas nauda ir kā atalgojums par labi paveiktu darbu vai palīdzību. 17% respondentu norāda, ka piešķir finanšu līdzekļus, uzdāvinot tos svētkos. Tikai 36% aptaujāto respondentu norāda, ka regulāri noskaidro, kā tikusi iztērēta kabatas nauda.

„Pirmie soļi naudas plānošanā ir organizēt kabatas naudas izsniegšanu un saņemšanu līdzīgi kā algas dienu – noteiktā dienā un apjomā. Nauad, kas ir neregulāri izsniegta, saņemta tikai svētkos vai kā dāvana, tiek iztērēta bez apdoma un tās vērtība bērnam liekas ievērojami mazāka,” informē Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrības vadītāja Jana Strogonova.

 Infografika Nordea.png