Turpmāk piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm saņems ne tikai tie profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogi, kuri 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi ieguvuši Eiropas Sociālā fonda projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, bet arī tie, kuri pakāpes ieguvuši citos laika posmos, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pedagogi par iegūto 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi saņems piemaksu attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro vai 99,60 eiro apmērā.

Papildu nepieciešamais finansējums piemaksu nodrošināšanai 2014.gadā ir 15 583 eiro, savukārt 2015.gadā - 46 749 eiro. Līdzekļi 2014.gadam vēl jūnijā rasti Izglītības un zinātnes ministrijas un resora Mērķdotācijas pašvaldībām esošajā finansējumā. Savukārt, lai nodrošinātu līdzekļus 2015.gadam, IZM iesniegusi pieprasījumu 2015.gadā bāzes izdevumu precizēšanai par 46 749 eiro. Tādā veidā papildu līdzekļi piemaksu piešķiršanai nav vajadzīgi.