PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

11149.jpeg
Foto: omgimages / 123RF
12. klašu skolēni līdz 2017. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2017./2018. mācību gadam.

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!

Skolēni Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2017./2018. mācību gadam drīkst pieteikties līdz šī gada 1. martam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

2016./2017. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 661  jaunietis. Stipendiju budžets ir 1 077 937 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 183 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”

Jauniešiem galvenais ir nenobīties un pieteikties – iespējas saņemt stipendiju ir pavisam reālas, ja vien skolēns atbilst fonda izvirzītajiem kritērijiem. Kā stāsta Vītolu fonda valdes priekšsēdētaja Vita Diķe, jaunieši bieži nobīstas vai neuzdrošinās pieteikties stipendijai, jo viņiem nav, piemēram, izziņas par maznodrošinātā statusu. Arī tad, ja maznodrošinātas ģimenes statuss nav piešķirts, jaunietim nevajadzētu sevi atturēt no pieteikšanās, katru gadījumu fonds izskata atsevišķi, ņemot vērā dažādus apstākļus un kritērijus, finālā fonda padomei izlemjot, kam piešķirt stipendiju, stāsta V.Diķe.

Iegūstot stipendiju un uzsākot studijas, jauniešu sekmes lielākoties ir teicamas un pat izcilas. Tas lielā mērā skaidrojams ar atbildības sajūtu, ko jaunieši jūt pret stipendiju sniedzējiem, kas viņiem ir uzticējies. Tā kā, saņemot stipendiju, jaunieša komunikācija ar ziedotāju neapsīkst, tā bieži vien ir liela motivācija nepadoties grūtākos brīžos un sesijas laikā. Kad visam gribas atmest ar roku, students atceras, ka kāds viņa spējām uzticas, ziedo savus līdzekļus, palīdz ne tikai finansiāli, bet bieži vien velta arī savu laiku, uzmanību un padomu, atzīst Vītolu fonda valdes loceklis Artūrs Dzenis.

Bieži vien jaunieši nav pietiekami informēti par izglītības iespējām, tādēļ ir palaiduši garām iespēju pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām. Tieši tādēļ liela loma ir arī ģimenei un skolotājiem, kuri var pastāstīt un mudināt jauniešus pieteikties stipendijai. 

Kas notiek ar stipendiātiem pēc studiju beigšanas?

Daudziem rodas jautājums, ko stipendiāti iesāk pēc studiju beigšanas. Vai tiešām iegūtās zināšanas un ieguldītais darbs tiek likts lietā, lai palīdzētu Latvijai kļūt par labāku valsti? Pēc 12 gadu ilga darba tika veikta aptauja, izvaicājot stipendiju ieguvušos jauniešus. Vilis Vītols, fonda dibinātāja Viļa Vītola dēls, stāsta, ka – pēc aptaujas datiem – 92% strādā vai turpina studijas Latvijā, 4% turpina studijas ārzemēs. Tikai 4% strādā ārvalstīs, taču lielākā daļa pauda vēlmi pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās. Ziedotāji bija norūpējušies, vai augstskolu absolventiem Latvijā, kur joprojām ir samērā augsts bezdarba līmenis, ir iespējams atrast darbu. Ir svarīgi iegūt labu izglītību, bet vēl būtiskāk ir atrast sev piemērotu nodarbošanos. 92% aptaujāto ir darbs, turklāt vairāki stipendiāti jau paši kļuvuši par darba devējiem.

Jau kopš 2002.gada, kad tika dibināts Vītolu fonds, jauniešiem no visas Latvijas ir iespējams sasniegt savus mērķus, kas citādāk, iespējams, nebūtu izdarāms. 

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2017. – 01.03.2017.

Vairāk informācijas fonda mājaslapā.

Jauniešu televīzijas Chaula.TV sižets par Vītolu fonda stipendijām.