Sākot no šodienas, 12. augusta, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāji vietnē www.dzm.lu.lv aicināti elektroniski reģistrēt savu dalību metodiski praktiskajai konferencei, kas notiks jau piekto gadu.

Trīsdesmit konferences darbnīcās un semināros tiks izmēģinātas izglītības tehnoloģijas, apzinātas metodes skolēnu motivācijas celšanai, izspēlētas spēles skolēna dziļākas izpratnes veicināšanai, apspriesti paņēmieni pētniecībai mācību stundās u.c. Konferences plenārsēdē un forumā šogad tiks akcentēta tēma par ceļu no skolas sola līdz darba tirgum eksaktajā jomā, informē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta koordinatore Santa Margeviča.

Interaktīvajā izstādē, kas notiks LU Lielajā aulā, vienkopus pulcēsies un jaunas idejas, risinājumus un praktiskus piemērus radošam un efektīvam mācību darbam klasē un ārpus tās sniegs izglītības, izziņas un zinātnes centri, izglītības tehnoloģiju un aprīkojuma uzņēmumi, izdevniecības, muzeji, institūti, botāniskais un zooloģiskais dārzs. Tāpat Lielajā aulā savā pieredzē vairākās plakātu sesijās dalīsies paši skolotāji.

Ik gadu konference pulcē ap 600 skolotāju un nozares ekspertu. Katram dalībniekam, atbilstoši savām interesēm, reģistrējoties būs iespēja veidot savu individuālo darba kārtību.

Pasākumu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar LU fakultātēm un Latvijas Bioloģijas, Fizikas, Matemātikas un Ķīmijas skolotāju asociācijām, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību. Pasākumu atbalsta LU Juridiskā fakultāte. Konference notiks Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.