Skolotājus tiek aicināti izmantot iespēju un kopā ar vidusskolas skolēniem piedalīties projekta “Pilna doma” rīkotajā konkursā, kas palīdzēs attīstīt kritisko domāšanu, kā arī skolēniem ļaus iejusties žurnālista profesijā, pētot kādu problemātiku.

Kas ir “Pilna doma”?

“Pilna doma” ir jauna iniciatīva Latvijas 10. – 12. klašu skolēniem un viņu skolotājiem mediju pratības veicināšanā. “Pilna doma” piedāvā vadošo Latvijas žurnālistu un mediju ekspertu sagatavotu mācību saturu. Pēc mācību satura apgūšanas vidusskolēni tiek aicināti izmēģināt spēkus žurnālistikā un piedalīties konkursā, sagatavojot savu mediju produktu par aktuālu tēmu un nosūtot to vērtēšanai.

Kāpēc jāpiedalās konkursā?

Vai esi redzējis, ka internetā kāds izplata nepatiesas/nepārbaudītas ziņas? Kā uz tādām reaģēt? Vai esi dalījies ar ziņām, par kuru patiesumu neesi pārliecināts?

Kas ir laba žurnālistika? Kam tā vajadzīga? Kā tā top un kur to meklēt? Kāpēc informācijas telpā aizvien biežāk izplatās viltus ziņas? Kas tās rada un ar kādu mērķi?

Uz šiem un citiem jautājumiem radīsiet atbildes, apgūstot “Pilna doma” piedāvāto mācību saturu kritiskās domāšanas attīstībai un pielietojot šīs zināšanas konkursa pieteikuma gatavošanā.

Ko var iegūt balvā?

  • Desmit labāko darbu autorkomandas saņem balvu – dalību Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio vai portāla LSM žurnālistu vadītās praktiskās darbnīcās šo mediju redakcijās.
  • Pieci labākie darbi tiek publicēti portālā LSM. Ja nepieciešams, pirms publicēšanas tie tiek pilnveidoti, autoriem sadarbojoties ar profesionāliem žurnālistiem.

Plašāka informācija un konkursa nolikuma Pilna doma mājaslapā