Reģistrācija pilna laika klātienes studijām bakalaura programmās - "Sporta zinātne" un "Fizioterapija" ar specializāciju sporta jomā notiks līdz 25. jūlijam LSPA centrālajā ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 333, darbdienās no plkst.10 līdz 16, līdzi ņemot uzņemšanai nepieciešamos dokumentus. Par dokumentu noformēšanu un reģistrāciju studijām jāmaksā - 21 eiro, vēsta ziņu aģentūra LETA.

"Jau no 8.klases zināju, ka studēšu Sporta akadēmijā. Pats ar sportu nodarbojos astoņus gadus, un nākotnē gribētu strādāt par smagatlētikas vai svarcelšanas treneri, kvalificēšos arī kā sporta skolotājs," stāsta viens no pirmajiem dokumentu iesniedzējiem Akadēmijā Emīls Roberts Glīzde no Ogres.

Savukārt Gita Babre no Ādažiem vēlas studēt fizioterapiju ar specializāciju sporta jomā: "Man pašai ļoti patīk sports, arī kā fizioterapeite gribu strādāt ar sportistiem un piedalīties viņu rehabilitācijas procesā. Darbs slimnīcā man nešķiet tik vilinošs. Esmu no Ādažiem un Akadēmija ir tuvu mājām, tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc izvēlējos studijas LSPA."

Kā pastāstīja Austra Kurkinaite, reflektantu interese par studiju programmām "Sporta zinātne" un "Fizioterapija" ir proporcionāli līdzīga. Līdz pirmdienas vakaram studijām "Sporta zinātnē" saņemti 27 reflektantu pieteikumi, bet "Fizioterapijā" 26 pieteikumi.

Liela motivācija jauniešiem uzsākt studijas programmā "Sporta zinātne" ir piedāvātajai iespējai studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Šogad programmā ir 130 valsts apmaksātas budžeta vietas. No četrām "Sporta zinātnē" piedāvātajām kvalifikācijām studētgribētāju vidū īpaši populāras ir sporta veida vecākā trenera un vadītāja sporta jomā kvalifikācijas, tām seko sporta skolotāji un rekreācijas speciālisti.

Savukārt bakalaura studiju programma "Fizioterapija" studētgribētājiem ir pieejama tikai par maksu. Tomēr šī specialitāte jauniešu vidū kļūst arvien pieprasītāka un studiju maksa LSPA ir zemāka nekā citās Latvijas augstskolās.

Uzņemšanas komisijas statistikas rādītāji arī liecina, ka šobrīd lielākais reflektantu skaits ir no Rīgas, tai seko Tukums, Ventspils, Salaspils, Jelgava un Cēsis.

Papildus informācija par jauno studentu uzņemšanu un dokumentu iesniegšanu pamatstudijām atrodama www.uznemsana.lspa.lv. Uzņemšanas rezultāti būs zināmi 30.jūlijā.

"Sporta zinātnes" studiju programmas aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodikas apguvi. Turklāt, pabeidzot četru gadu bakalaura studijas "Sporta zinātnē", tiek iegūtas uzreiz divas specialitātes. Piemēram, sporta skolotājs un treneris vai sporta skolotājs un menedžeris, vai rekreācijas speciālists un treneris. Iespējamas arī citas kvalifikāciju kombinācijas.

Kā atsevišķa bakalaura studiju programma tiek piedāvāta "Fizioterapija", kurā absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits" ar specializāciju sporta jomā. Šī profesija Latvijā vēl ir salīdzinoši jauna, bet kļūst gadu no gada pieprasītāka. Tāpēc Akadēmija nopietni strādā pie programmas pilnveides un studiju virziena tālākas attīstības.

LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne atgādina, ka 2013.gada jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija akreditēja visus LSPA studiju virzienus. Līdz ar to esošie un topošie LSPA studenti, absolvējot Akadēmiju, garantēti saņems valsts un starptautiski atzītus augstākās izglītības diplomus.