Minēto paredz Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kuras 22.maijā apstiprināja Saeima. Rīcības plānu pamatnostādņu ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādās līdz šā gada beigām, tomēr viens no pirmajiem uzdevumiem jau ir zināms - izglītības kvalitātes paaugstināšana, veicot satura pilnveidi un nodrošinot atbilstošu infrastruktūru ikvienam izglītojamam, teica M. Reigase.

Tas nozīmē, ka tiek plānots strādāt arī pie izglītības satura un infrastruktūras pilnveides skolēniem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, ir paredzēts sagatavot 68 mācību grāmatas izglītojamiem ar attīstības traucējumiem, 12 mācību priekšmetos ieviest mācību līdzekļus braila rakstā, veidot grāmatas vieglā valodā un strādāt pie digitālo mācību līdzekļu attīstīšanas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pirms minēto uzdevumu veikšanas, IZM ir jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas regulētu šādu mācību līdzekļu nodrošinājumu, savukārt, sākot ar 2016.gadu, paralēli varētu norisināties gan šo materiālu izstrāde, gan ieviešana, sacīja M. Reigase.

Vienlaikus tiek plānots papildus atbalstīt pedagogus un izglītības procesa atbalsta personālu darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. M. Reigase teica, ka jau šobrīd pedagogiem tiek organizētas dažādas apmācības un semināri par šiem jautājumiem, tomēr vajadzētu tiekties uz to, lai šie speciālisti jau augstskolā iemācītos pamanīt bērnus ar īpašam vajadzībām un palīdzēt viņiem.