Arodbiedrība skaidro, ka šādu piedāvājumu sociālajiem partneriem IZM izteikusi, lai nosegtu vasarā konstatēto iztrūkumu mērķdotācijām pedagogu atalgojumam, kas radies IZM nekvalitatīvas budžeta plānošanas dēļ, kā arī novērstu Saldus novada pašvaldības pieļauto kļūdu kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu likmju skaitā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pret šādu piedāvājumu kategoriski iebildusi ne tikai LIZDA, bet arī Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Šonedēļ mērķdotāciju sadales uzraudzības komisija spriedusi par finansējuma sadali novadiem pedagogu atalgojumam 2014.gada janvārim-augustam. "Sanāksmē noskaidrojās, ka no šā gada jūlijā konstatētā sešu miljonu latu iztrūkuma mērķdotācijām pedagogu atalgojumam ministrijai joprojām pietrūkst aptuveni 1,5 miljonu latu. Ministrija plānoja šo situāciju risināt, samazinot piemaksu pedagogiem par papildus veicamajiem pienākumiem," norāda arodbiedrības sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs.

Patlaban par papildu pienākumiem un atbalstu skolēniem - konsultācijām, pagarinātās dienas grupām, skolēnu darbu labošanu un citiem - finansējums noteikts līdz 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas.

Savukārt, lai 2014.gadā novērstu septembrī konstatēto Saldus novada pašvaldības pieļauto kļūdu aprēķinos par pedagogu likmju skaitu, kuri IZM Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta laikā ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, ministrija komisijā rosināja vēl vairāk samazināt finansējuma apmēru pedagogu papildu pienākumu veikšanai - no 40% uz 38,9142%.

Jau savlaicīgi nojaušot par iespējamo problēmsituāciju, LIZDA padome pagājušajā nedēļā nolēma nepiekrist nekādam mērķdotācijas samazinājumam. "Tā būtu naudas atņemšana visiem pedagogiem, lai maksātu par ministrijas ierēdņu pieļautajām kļūdām aprēķinos," uzsver LIZDA eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilze Priževoite.

Tāpat arodbiedrībai neesot skaidrs, kur IZM plāno tuvākajā laikā rast papildus nepieciešamo finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc ESF projekta. Lai gan komisijas priekšsēdētāja un IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule minēja, ka šādu pedagogu skaits nevarētu būt lielāks par 6000, viņa arī solīja, ka šo pakāpju piemaksu nodrošināšanai netiks skarta 40% piemaksa, situāciju klāsta LIZDA.