Taču vienlaikus nākamā gada rudenī plānots izstrādāt un piedāvāt nozarei jaunu finansēšanas modeli, skaidro IZM pārstāve Anna Kononova.

Sadarbības memoranda projekts starp Ministru prezidentu, IZM, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) un Latvijas izglītības vadītāju asociāciju (LIVA) paredz, ka ar 2014.gada 1.septembri tiek paaugstināta vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme. Pedagogiem ar darba stāžu virs 10 gadiem minimālā likme būs 420 eiro jeb 295 lati, ar darba stāžu no pieciem līdz 10 gadiem - 410 eiro jeb 288 lati, ar darba stāžu līdz pieciem gadiem - 400 eiro jeb 281 lats, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Šo algas pielikumu būs iespējams īstenot ar nosacījumu, ka resursi pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai tiek nodrošināti, nākamgad paredzot papildus valsts budžeta finansējumu 3,6 miljonu latu apmērā, bet 2015. un 2016.gadā - vēl par 10,8 miljoniem latu gadā.

Memoranda projekts paredz, ka līdz nākamā gada 1.septembrim tiks sagatavotas arī normatīvo aktu prasības minimālā skolēnu skaita noteikšanai vispārējās vidējās izglītības klasēs.

Savukārt līdz 2014.gada 1.oktobrim IZM sagatavos un iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā jaunu pedagogu darba samaksas modeli, ievērojot, ka pāreja uz jaunu finansēšanas modeli notiek pakāpeniski, izmantojot pieejamos finanšu resursus vidējā termiņā, kas tiek saglabāti nozarē, neskatoties uz skolēnu skaita samazinājumu, integrējot arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu un tās ieviešanas procesa rezultātā iegūtās piemaksas.

Ar memoranda parakstīšanu tiks nostiprināta vienošanās starp nozari un valdību par pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstinājumu, kas līdz šim ir bijusi galvenā arodbiedrību prasība. Parakstot memorandu, par nozari atbildīgā Izglītības un zinātnes ministrija arī apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai nākamā gada rudenī izstrādātu un piedāvātu valdībai un nozarei jaunu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Tā mērķis ir padarīt pedagogu algu aprēķinus saprotamus, caurspīdīgus un atbilstošus reālajai situācijai nozarē un valstī, skaidroja A. Kononova.