Tā liecina ministrijas sagatavotie grozījumi Noteikumos Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm.

VM speciālisti skaidro, ka patlaban prasības par minimālo platību vienam izglītojamajam ir noteiktas kā obligātas tikai jaunbūvējamām un rekonstruējamām izglītības iestādēm. Tās attiecinātas uz mācību telpām, datorklasēm, ķīmijas un fizikas kabinetiem, darbmācības kabinetiem, sporta zālēm un sporta nodarbībām paredzētajām ģērbtuvēm, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tomēr visiem izglītojamajiem būtu jānodrošina vienādas iespējas mācīties drošā un kvalitatīvā vidē, norāda VM pārstāvji. Arī no epidemioloģiskās drošības un higiēnas viedokļa ir svarīgi nodrošināt atbilstošas telpas katram izglītojamajam.

Ministrijas pārstāvji min piemēru, ka telpu platības trūkuma dēļ Latvijā ir skolas, kurās nav sporta nodarbībām piemērotu apstākļu, nav sporta zāles, ģērbtuves un dušu telpas. Tomēr, ņemot vērā bērnu aptaukošanās un mazkustīguma rādītāju palielināšanos, kvalitatīvu fizisku nodarbību, tai skaitā arī pēc stundu sporta aktivitāšu, nodrošināšana būtu nozīmīga izglītojamo veselībai. Tāpat, ņemot vērā vispārējās higiēnas normas, izglītojamajiem pēc sporta nodarbībām ir jānodrošina iespēja nomazgāties.

Tāpēc plānots, ka no 2018.gada 1.septembra telpu platībai būs jābūt vienādai visās izglītības iestādēs. Lai VM rosinātās izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.